In het voorjaar van 2023 lanceerde het Vlaams Talenplatform een Taalcharter. Met dit charter wil het platform het belang van talige competenties in de brede maatschappij benadrukken. Wie het charter ondertekent, erkent de noodzaak van een goede taalvaardigheid, van talenkennis, meertaligheid en taaldiversiteit als essentiële troeven voor maatschappelijke participatie, voor interculturele verbondenheid en voor de Vlaamse kenniseconomie. Naast onderwijsactoren benadert het Talenplatform actoren in het brede werkveld, zoals de werkgeversorganisaties en bedrijven, naast ook culturele en erfgoedinstellingen, met de vraag of zij zich achter het charter willen scharen.

misschien vind je dit ook interessant

  • Memorandum Vlaams Talenplatform

  • Talenplan Vlaams Talenplatform

  • Rapport “Naar een talenonderwijs in topvorm”