De dagelijkse werking

De dagelijkse werking van het Vlaams Talenplatform is in handen van een kerngroep van vier professoren van de Vlaamse universiteiten die talenrichtingen inrichten. Een team van drie beleidsmedewerkers staat hen bij. Vier werkgroepen, voorgezeten door de kerngroepleden, ondersteunen inhoudelijk het platform.

Daarnaast kan het Talenplatform rekenen op een brede achterban van taaldocenten uit het hoger onderwijs en volwassenonderwijs, verenigd in een stuurgroep, die vier maal per jaar samenkomt om op de hoogte gebracht te worden van de lopende projecten.

Vlaams Talenplatform

Kerngroep

Inge Arteel

Vrije Universiteit Brussel

Lieven Buysse

Katholieke Universiteit Leuven

Tanja Mortelmans

Universiteit Antwerpen

Kornee van der Haven

Universiteit Gent

Vlaams Talenplatform

Beleidsmedewerkers

Onze beleidsmedewerkers verzorgen de dagelijkse werking van het Vlaams Talenplatform en staan u graag te woord:

Ine Corteville

Tine De Koninck

Kirsten Kielemoes

Vlaams Talenplatform

Projectmedewerkers

Onze projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor één van de projecten van het Vlaams Talenplatform:

Charlotte Maekelberghe

Projectcoördinator KlasCementproject

Lieze Asselman

Projectmedewerker KlasCementproject

Milan Huysegems

Projectmedewerker “Duik in Nederlands”

Rieneke Lammens

Campagnemedewerker “Duik in taal!”

Vlaams Talenplatform

Werkgroep Onderwijsnetwerk

De werkgroep Onderwijsnetwerk treedt vanuit het Vlaams Talenplatform in contact met het bredere onderwijsveld, om de staat van het talenonderwijs vandaag mee in kaart te brengen: Wat zijn de uitdagingen waar de lerarenopleidingen en educatieve masters voor staan? Welke noden hebben talenleerkrachten in het secundair onderwijs?

De werkgroep staat in nauw contact met verschillende actoren in het onderwijsveld, zoals de educatieve uitgeverijen, de professionaliseringsorganisaties, de lerarenverenigingen en de koepels. Ook wil ze een spreekbuis zijn voor leerkrachten en docenten, hen informeren over de acties van het Talenplatform en hun inbreng vragen.

In 2022 was de werkgroep mee verantwoordelijk voor de lerarenbevraging en het rapport “Naar een talenonderwijs in topvorm”, dat daaruit voortkwam.

 • Kornee Van der Haven (UGent, voorzitter)
 • Lars Bernaerts (UGent, ondervoorzitter)
 • Tine De Koninck (beleidsmedewerker)

 • Renata Enghels (UGent)

 • An Vande Casteele (VUB)
 • Valeria Catalano (PXL)
 • Annemie Demol (HoGent)
 • Sylvianne De Schepper (UGent)
 • Kathleen Gyssels (UAntwerpen)
 • Liesbeth Martens (UCLL)
 • Marie-Eve Michot (VUB)
 • Maribel Montero Perez (UGent)

 • Nathalie Nouwen (KU Leuven)
 • Jill Puttaert (VUB)
 • Mathea Simons (UAntwerpen)
 • Kristiaan Versluys (UGent)

Vlaams Talenplatform

Werkgroep Maatschappelijk Netwerk

De werkgroep Maatschappelijk Netwerk gaat het gesprek aan met de bredere maatschappelijke partners van het Talenplatform, zoals culturele partners, werkgeversorganisaties en bedrijven. Ze zoekt naar ambassadeurs voor de talen om ons platform mee een gezicht te geven in het publieke debat. In 2023 was de werkgroep verantwoordelijk voor het opstellen van een Taalcharter.

 • Inge Arteel (VUB, voorzitter)
 • Rik Vosters (VUB)

 • Tine De Koninck (beleidsmedewerker)
 • Kevin Absillis (UAntwerpen)
 • Elke Brems (KU Leuven)
 • Elke D’hoker (KU Leuven)
 • Dries Debackere (De Taalsector)
 • An De Moor (beleidsadviseur)
 • Geertje Slangen (taaladviseur VRT)
 • Martina Temmerman (VUB)
 • Valerie Rousseau (UAntwerpen)
 • Liesbeth Van Vossel (KU Leuven)

Vlaams Talenplatform

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep verzorgt de communicatie vanuit het Vlaams Talenplatform via de website, nieuwsbrieven en diverse sociale media. Op die manier houden we onze collega’s in het veld op de hoogte van ontwikkelingen binnen het platform, maar informeren we ook een breder publiek over onze standpunten met betrekking tot het talenonderwijs. In 2023 werkt de werkgroep mee de grootschalige promotiecampagne voor de talenrichtingen in het secundair onderwijs uit.

 • Tanja Mortelmans (UAntwerpen, voorzitter)
 • Kornee Van der Haven (UGent, voorzitter)
 • Ine Corteville (beleidsmedewerker)
 • Thomas Hoelbeek (VUB)
 • Stefanie Keulen (VUB)
 • Lesley Penne (VUB)
 • Michèle Vanleke (Odisee)
 • Toon Van Hal (KU Leuven)

Vlaams Talenplatform

Werkgroep Onderzoek

De werkgroep Onderzoek bekijkt hoe het Talenplatform onderzoeksmatig middelen kan genereren en lijnen uitzetten die ons als talensector meer inzicht verschaffen in fundamentele kwesties rond taalonderwijs (bv. welke didactische aanpak bij taalbeschouwings- taalvaardigheids- en literatuuronderwijs is niet alleen efficiënt maar verhoogt ook de motivatie en intrinsieke interesse van de leerlingen?). Deze werkgroep werkt toe naar een grote gemeenschappelijke SBO-aanvraag, ondersteund door de vier Vlaamse universiteiten. Ook formuleert de werkgroep thema’s voor bachelorpapers en masterproeven en deelt nadien de resultaten ervan.

 • Lieven Buysse (KU Leuven, voorzitter)
 • Liesbet Heyvaert (KU Leuven, ondervoorzitter)
 • Tine De Koninck (beleidsmedewerker)

 • Elke Van Steendam (KU Leuven)

 • Koen De Temmerman (UGent)
 • Elke Peters (KU Leuven)
 • Tom Smits (UAntwerpen)
 • Esli Struys (VUB)
 • Jill Surmont (VUB)
 • Kris Van Den Branden (KU Leuven)
 • Mieke Vandenbroucke (UAntwerpen)
 • Ulrike Vogl (UGent)