Het Vlaams Talenplatform is een samenwerkingsverband tussen alle universitaire talenopleidingen in Vlaanderen en de verschillende lerarenopleidingen aan de hogescholen, aangevuld met een vertegenwoordiging uit het volwassenenonderwijs. Het platform bevordert het talenonderwijs en de keuze voor talenopleidingen in Vlaanderen door kennis te verzamelen, betrokkenen samen te brengen en acties te initiëren.

We bouwen expertise op door de staat van het talenonderwijs in kaart te brengen. Op basis van dat onderzoek willen we wegen op het beleid en het werkveld van het talenonderwijs enerzijds, op de algemene perceptie van en het publieke debat over talen anderzijds. Het Talenplatform verbindt organisaties en actoren uit verschillende domeinen (o.a. onderwijs, academische wereld, beleidsmakers) met gedeelde werkpunten rond talen(onderwijs).

Vlaams Talenplatform

In de kijker

Congres Taaltechnologie

Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert het Vlaams Talenplatform in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het CNO een studiedag rond “(ver)taaltechnologie” en “digital humanities” aan de Universiteit Antwerpen, voor taalleerkrachten (aso/tso) en EduMa-studenten Talen

Taalcharter

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hebben het Taalcharter van het Vlaams Talenplatform ondertekend. Het charter zet het belang van talige competenties voor het onderwijs, het werkveld en de brede maatschappij in de verf. De komende maanden spreken we ook bedrijven en organisaties in het brede werkveld aan om zich achter het charter te scharen.

VACATURE: projectcoördinator

Voor een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid ontwikkelt het Vlaams Talenplatform onderzoeksgebaseerde didactische kaders voor leermiddelen voor de taalvakken op Klascement en een referentiekader voor Nederlands als instructietaal in niet-taalvakken. Om dat project te coördineren en mee uit te werken, zoeken we een projectcoördinator.

Agenda

  • 09.03.2023 – Presentatie Taaldag CNO (UAntwerpen)

  • 10.03.2023 – Presentatie studiedag Profff (HOGent)

  • 18.03.2023 – Congres Taaltechnologie, Vlaams Talenplatform i.s.m. CNO en Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)

  • 19.09.2023 – “Talentop”, inspiratiedag voor taalleerkrachten, Vlaams Talenplatform i.s.m. EDT (Campus Brussel, KU Leuven)