Het Vlaams Talenplatform is een samenwerkingsverband tussen alle universitaire talenopleidingen in Vlaanderen en de verschillende lerarenopleidingen aan de hogescholen, aangevuld met een vertegenwoordiging uit het volwassenenonderwijs. Het platform bevordert het talenonderwijs en de keuze voor talenopleidingen in Vlaanderen door kennis te verzamelen, betrokkenen samen te brengen en acties te initiëren. Zo rolde het de grootschalige talencampagne “Duik in taal!” uit.

Het Vlaams Talenplatform bouwt expertise op door de staat van het talenonderwijs in kaart te brengen. Zo wil het wegen op het beleid en het werkveld van het talenonderwijs enerzijds, op de algemene perceptie van en het publieke debat over talen anderzijds. Het Talenplatform wil bruggen slaan tussen organisaties en actoren uit verschillende domeinen (o.a. onderwijs, academische wereld, beleidsmakers) met gedeelde werkpunten rond talen(onderwijs).

Vlaams Talenplatform

In de kijker

Agenda

  • 09.10.2024 – Studiedag “Taal in wiskunde

  • 27.04.2024 – Finale “Woord in Actie” (Antwerpen)

  • 26.03.2024Taalcharterevent (Brussel)

  • 30.01.2024 – Netwerkdag lerarenopleiders talen (UGent)

  • 19.09.2023 – “Talentop” (Campus Brussel, KU Leuven)

  • 25.04.2023 – “Duik in taal”-event (LAGO, Kortrijk)