In het academiejaar 2023-2024 organiseerde het Vlaams Talenplatform focusgroepgesprekken en een netwerkdag met lerarenopleiders talen uit de educatieve bachelors en masters. Op basis daarvan publiceert het Vlaams Talenplatform een nota voor een sterker talenonderwijs in de lerarenopleidingen. De nota bundelt negen aanbevelingen die de belangrijkste oplossingen en goede praktijken presenteren en antwoorden willen bieden op de uitdagingen van lerarenopleidingen talen. De aanbevelingen zijn in de nota ondergebracht in drie niveaus: de opleiding, de relaties tussen onderwijsactoren, en beleid & maatschappij.

De ‘bevindingen’ in deze discussienota zijn dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, noch op een uitgebreide enquête. Ze zijn de weergave van de ervaringen van een representatieve selectie lerarenopleiders talen tijdens twee focusgroepsgesprekken, op basis waarvan negen aanbevelingen zijn geformuleerd.

misschien vind je dit ook interessant

  • Memorandum Vlaams Talenplatform

  • Netwerkdag lerarenopleiders talen

  • Talenplan Vlaams Talenplatform