In het voorjaar van 2023 lanceerden we een taalcharter om het belang van taal, talige competenties en meertaligheid voor bedrijven en organisaties in de verf te zetten. Via deze weg nodigen we u van harte uit om dat charter te ondertekenen. Wie het taalcharter ondertekent, deelt onze overtuiging dat taal de toegangspoort is tot onze maatschappij, tot cultuur, kennis en inzicht. Niet alleen in het onderwijsveld en de culturele sector, maar ook binnen de bredere Vlaamse kenniseconomie. De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten waren alvast overtuigd.

Wenst uw organisatie zich te engageren om het taalcharter te ondertekenen? Dan nodigen we u graag uit om uw gegevens in te vullen en het charter te ondertekenen via onderstaand formulier. Bij ondertekening publiceren we uw naam en/of het logo van uw organisatie op deze pagina.

U kunt in het formulier vrijblijvend aangeven hoe uw organisatie inzet op talige competenties en meertaligheid, en hoe u het belang van taalprofessionals in uw sector onderstreept. Goede praktijken delen we graag op onze website.

Bedrijven en organisaties die het charter ondertekenen, zijn ook welkom op het Taalcharterevent op 26 maart.

Geeft u de toestemming aan het Vlaams Talenplatform om de naam en URL van uw bedrijf of organisatie te delen op de websites van het Vlaams Talenplatform? *
Deze bedrijven ondertekenden het taalcharter. U ook?
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Logo Leesfonds