PERSBERICHT

Brussel, 20 februari 2023

Rectoren ondertekenen Taalcharter van Vlaams Talenplatform

 

Het Vlaams Talenplatform lanceerde zijn Taalcharter met de ondertekening ervan door de vijf rectoren van de Vlaamse universiteiten. Het Talenplatform, waarin de universitaire talenopleidingen zich verenigen, wil met dit charter het belang van talige competenties in de brede maatschappij in de verf zetten. Wie het ondertekent, erkent de noodzaak van een goede taalvaardigheid, van talenkennis, meertaligheid en taaldiversiteit als essentiële troeven voor maatschappelijke participatie, voor interculturele verbondenheid en voor de Vlaamse kenniseconomie. ‘De Vlaamse universiteiten scharen zich dan ook volmondig achter de inhoud van dit Taalcharter’, stelt Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent.

Het Taalcharter wijst op de waarde van talige competenties voor het onderwijs, het werkveld en de brede maatschappij. In het onderwijs ambieert het charter onder andere kwaliteitsvolle talenrichtingen met een aantrekkelijk imago, zoals de nieuwe richting Moderne Talen in het secundair onderwijs. ‘Inzetten op taal in het onderwijs verrijkt elke leerling, want taalinzicht en vaardigheden zoals begrijpend lezen en schrijfvaardigheid maken van leerlingen betere studenten in om het even welk domein en geven hun meer kansen om hun plaats te vinden in de maatschappij,’ stellen Lieven Buysse, Tanja Mortelmans, Kornee van der Haven en Rik Vosters, kerngroepleden van het Vlaams Talenplatform. Het charter wil ook de boodschap uitdragen dat taalprofessionals in veel sectoren nodig zijn. Daarom spreekt het Vlaams Talenplatform de komende maanden ook bedrijven en organisaties in het brede werkveld aan om zich achter het charter te scharen.

Het Taalcharter kadert in de bredere campagne ‘Duik in taal’ waarmee het Vlaams Talenplatform dit voorjaar talenrichtingen in zowel het secundair als het hoger onderwijs voor het voetlicht wil brengen. ‘Talen vormen de weg naar ons denken, bieden je de kans om anderen te overtuigen, te raken en te inspireren, laten je kritisch naar de wereld kijken, en… leiden tot boeiende opleidingen en carrières. Wie in taal duikt, opent werelden,’ aldus het kernteam van het Vlaams Talenplatform.

misschien vind je dit ook interessant

  • Taalcharterevent

    Bedankt om het taalcharter te ondertekenen Om de lancering en ondertekening van het taalcharter in de [...]

  • Netwerkdag lerarenopleiders talen

    Op dinsdag 30 januari 2024 organiseert het Vlaams Talenplatform de eerste netwerkdag voor taaldocenten uit de Educatieve Masters [...]

  • Talentop, inspiratiedag voor taalleerkrachten

    Op dinsdag 19 september 2023 organiseert het Vlaams Talenplatform in samenwerking met het EDT-platform en het Departement [...]