• ‘Vlaams onderwijs levert te weinig meertalige professionals af’ (Knack,05/04/24)

  • Taalcharterevent

  • Verkiezingsmemorandum van het Vlaams Talenplatform

  • Netwerkdag lerarenopleiders talen

  • Talenplan

  • Talentop, inspiratiedag voor taalleerkrachten