Het Vlaams Talenplatform verenigt vertegenwoordigers van de universitaire taalopleidingen in Vlaanderen en zet zich in voor kwaliteitsvol taalonderwijs op alle onderwijsniveaus. Voor een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid ontwikkelt het Vlaams Talenplatform onderzoeksgebaseerde didactische kaders voor leermiddelen voor de taalvakken op Klascement en een referentiekader voor Nederlands als instructietaal in niet-taalvakken. Om dat project te coördineren en mee uit te werken, zoeken we een projectcoördinator.

 

Opdracht

Je coördineert beide luiken van het project en neemt zelf een trekkersrol op in de inhoudelijke ontwikkeling van de didactische kaders. Op basis van een grondig inzicht in (de wetenschappelijke literatuur over) taaldidactiek en in nauw overleg met academische experten ontwikkel je didactische kaders voor leermiddelen voor de taalvakken. Samen met de verantwoordelijken van Klascement werk je een aantrekkelijk concept uit voor de integratie van de leerkaders in een “Taaltegel” op Klascement. Je stemt de ontwikkelde kaders en concepten af met externe stakeholders zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en educatieve uitgeverijen.

Je stuurt een team van gedetacheerde leerkrachten aan die de ontwikkelde leerkaders concreet vertalen naar de didactische praktijk.

Je draagt actief bij aan de dagelijkse werking van het Vlaams Talenplatform.

 

Profiel en vereiste competenties

 • Je hebt bij voorkeur een doctoraatsdiploma in de taalkunde of de letterkunde of een verwant domein. Ook kandidaten met een masterdiploma in die domeinen en met enkele jaren ervaring komen in aanmerking.
 • Expertise in taalverwerving en/of taaldidactiek strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 • Je werkt autonoom en proactief.
 • Je functioneert uitstekend in groepsverband.

Aanbod

Je wordt voltijds aangesteld voor de duur van het project. Het contract gaat zo spoedig mogelijk in en loopt tot 30 september 2024. Afhankelijk van je profiel en ervaring word je verloond… Je werkt in een dynamische omgeving die elke dag opnieuw een steen probeert te verleggen in het talenonderwijs, en zich daarvoor in een boeiend netwerk begeeft. Structureel telewerk is evident, net als dagelijkse contacten met je collega’s en met de kerngroep van het Vlaams Talenplatform.

 

Kandidaatstelling

Je kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie dien je in bij Dr. Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR, Ravensteingalerij 27/6, 1000 Brussel, via e-mail: krisztina.olah@vlir.be, uiterlijk op 15 maart 2023. Selectiegesprekken vinden plaats op 20 en 21 maart.

misschien vind je dit ook interessant

 • Netwerkdag lerarenopleiders talen

  Op dinsdag 30 januari 2024 organiseert het Vlaams Talenplatform de eerste netwerkdag voor taaldocenten uit de Educatieve Masters [...]

 • Talentop, inspiratiedag voor taalleerkrachten

  Op dinsdag 19 september 2023 organiseert het Vlaams Talenplatform in samenwerking met het EDT-platform en het Departement [...]

 • Winnaars Smaakmakers- wedstrijd bekend

  In het najaar van 2022 lanceerde het Vlaams Talenplatform een oproep aan studenten en taalleerkrachten om een [...]